Outdated browser. For a better user experience, please update your browser.

  • Home
  • News
  • ADPO breidt terminal in Kallo fors uit met 23 nieuwe opslagtanks
18/04/2023

ADPO breidt terminal in Kallo fors uit met 23 nieuwe opslagtanks

De civiele werken van tankpark 26 bij ADPO zijn volop aan de gang. © ADPO

Het tankopslagbedrijf ADPO start in Kallo met de civiele werken voor de bouw van een nieuwe tankput. Die bestaat uit maar liefst 23 tanks met een totaal volume van 8.100 m3.

Het nieuw te bouwen tankpark ‘TP 26’ van ADPO, dat vlak naast het recent gebouwde tankpark TP 25 komt, zal worden ingezet voor de opslag van vloeibare fijnchemicaliën. Die worden dan op hun beurt verder verwerkt in health & care- en lifescience-producten.

Het nieuwe tankpark is ingepland op een braakliggend terrein waar tot voor kort een magazijn stond. Dat magazijn is intussen gesloopt. Het park bestaat uit negentien roestvrijstalen tanks van 300 m3 en vier tanks van 600 m3. Er zal ook een laad- en losplaats worden aangelegd met spoorverbinding.

Verhoogde importtrafiek

“De vraag naar extra opslag is groot vanwege de verhoogde importtrafiek”, vertelt Filip De Dycker, managing director van ADPO. “De hoge energieprijzen en loonkosten in Europa hebben ertoe geleid dat de Europese procesindustrie competitief benadeeld is. De productiekost is op dit moment goedkoper in Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Omdat de grondstoffen – die normaal rechtstreeks tussen de fabriek en de downstreamgebruiker in Europa worden vervoerd – nu vooral worden geïmporteerd, is er extra tankopslag nodig.”

Circulaire economie

“Anderzijds zullen we door de overgang naar een circulaire economie in Europa, ook klaar moeten zijn om nog meer afvalstoffen in ontvangst te nemen”, gaat hij verder. “Die moeten ergens kunnen gestockeerd worden voor ze opnieuw worden verwerkt tot bruikbare grondstoffen voor de chemische en procesindustrie.”

ADPO zal op termijn zijn tankcapaciteit fors verhogen. “We zetten alle zeilen bij”, vertelt De Dycker. “Onze oudste tankparken (TP1, TP2 enzovoort) dateren uit 1988-1989. We willen die tanks stelselmatig afbreken om plaats te maken voor nog grotere en nieuwe tanks.”

De civiele werken van Tankpark 26 en bijhorende funderingen zijn volop aan de gang en zullen begin 2024 klaar zijn. ADPO is gelegen in de Waaslandhaven en beschikt over zo’n 400.000 m3 tankopslag.

Bronvermelding: Julie Desmet - Flows